itkrimdk

Hvad er IT-kriminalitet

IT-kriminalitet er på denne hjemmeside defineret som kriminalitet, der involverer brugen af IT-udstyr, ofte en ganske almindelig PC men i nogle tilfælde meget specialiseret udstyr. IT-kriminalitet omfatter også kriminalitet mod IT-systemer, hvilket oftest vil kræve brug af IT-udstyr i en eller anden form. På hjemmesiden IT-retten.dk, der vedligeholdes af Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, kan du læse mere specifikt om de juridiske aspekter omkring IT-kriminalitet.

Som "IT-kriminalitet" henregner man almindeligvis sådanne forbrydelser, der enten foretages ved hjælp af IT (f.eks. udtræk fra pengeautomater, genbrug af stjålne betalingskort), eller som rettes mod IT-systemer (f.eks. indlæggelse af destruktive virusprogrammer).
-- IT-retten.dk, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet

Det betyder, at f.eks. misbrug af et Dankort ved afluring af PIN-kode i en indkøbskø efterfulgt af tyveri af kortet, ikke er defineret som IT-kriminalitet mens misbrug af et Dankort ved kopiering af kortet samt aflæsning af PIN-kode med en falsk aflæser i en hæveautomat er defineret som IT-kriminalitet.